នា​ព្រឹកថ្ងៃពុធ ១៥កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំច សំរឹទិ្ធស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ មានសិក្ខាសាលា និង ការពិភាក្សារួមរវាងអាជ្ញាធរស​វនកម្មជាតិ និងការិយាល័យសវនកម្មជាតិស៊ុយអ៊ែត(SNAO) ដោយភាគីSNAO ចូលរួមដោយ បណ្ឌិត Jenny Öhman Persson និងលោក Lars Florin  សមាសភាព អ.ស.ជ រួមមានក្រុមសវនកម្មទាំង ៤ និងមន្រ្តីជំនាញរបស់នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ លើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសវនកម្មលើកិច្ចប្រតិបត្តិការ និងគោលការណ៍ណែនាំសវនកម្មលើកិច្ចប្រតិបត្តិការ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅអាជ្ញាធរស​វនកម្មជាតិ។