​​​          នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ១២រោច ខែទុតិយាសាឍ ឆ្នាំចសំរឹទ្ធិស័ក ព.ស២៥៦២ ត្រូវនិងថ្ងៃពុធ ទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨នាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសបានរៀបចំកម្មវិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី "ការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញកំុព្យូរទ័រ និងអ៊ីនធឺណែតក្នុងអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ"

រយៈពេល១ថ្ងៃ នៅសាលប្រជំុជាន់ទី៣ នៃអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ ឧទ្ទេសនាមដោយ លោក ឆាយ នព្វគុណ និង លោក ឈរ សីហា និង លោក ថា​ វីរៈ ព្រមទាំងមានមន្ត្រីចូលរួម ចំនួន ២៨នាក់។