ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ៧កើត ខែទុតិយាសាឍ ឆ្នាំចសំរឹទ្ធិស័ក ព.ស២៥៦២ ត្រូវនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨មាន​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ផ្សព្វផ្សាយ​ ណែនាំស្តីពីការធ្វើសវនកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានៅអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ។

 -បទឧទ្ទេសនាមការធ្វើសវនកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាឧទ្ទេសនាមដោយ លោក ឆាយ នព្វគុណ  លោក សោម សុធារ៉ា និង លោក ឈរ សីហា