ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ៨រោច ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំចសំរឹទ្ធិស័ក ព.ស២៥៦២ ត្រូវនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨មាន​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ផ្សព្វផ្សាយណែនាំស្តីពីបែបបទរដ្ឋបាលនិងការគ្រប់គ្រង់ធនធានមនុស្សក្នុងអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ និងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង់ឯកសារនៅអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ។

-បទឧទ្ទេសនាមបែបបទរដ្ឋបាលឧទ្ទេសនាមដោយ លោក ហុក សុភក្តិ និង លោក យន ពិទូ

-បទឧទ្ទេសនាមការគ្រប់គ្រង់ធនធានមនុស្សក្នុង..ជ ដោយ លោក ឈុន រិទ្ធី និង លោករីន ចាន់ទ្រា

-បទឧទ្ទេសនាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង់ឯកសារឧទ្ទេសនាមដោយ លោក លី យ៉ារ៉េត

 

ជាចុងក្រោមសរុបបញ្ចប់កម្មវិធីមានការជជែកពិភាក្សាប្រធានបទខាងលើដឹកនាំដោយ លោក ប៉ោ ប៊ុន ប្រធាននាយកដ្ឋានបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

មានមន្ត្រីនាយកដ្ឋានចូលរួមចំនួន៩៧នាក់ពេលព្រឹកចាប់ពី ម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ ម៉ោង១១:៤៥នាទីថ្ងៃត្រង់ និងពេលថ្ងៃចាប់ពី ម៉ោង១៤ ដល់ ម៉ោង១៦:៣០នាទីល្ងោច។